23 december, 2021. .... De som är för stora helt enkelt. Dominansbeteenden frodas omgivet av för lite motstånd. I närvaro av svaghet.

30 december, 2021. All teknik som förmedlar, underlättar eller hindrar mänsklig interaktion kan beskrivas som en väv, ett texturerat utrymme (t.ex. telefoner, en bro över en flod, en eldstad etc.). Ingen situation kan egentligen beskrivas vara neutral. Även om inte någon teknologisk begränsning utgör väven så kan det göras genom kultur och seder: Man säger så, inte så och inte till den, men till den osv.
Angående manipulation: Om det kan konstateras att interaktionen alltid är styrd/altererad av någon yttre omständighet, kultur eller algoritmisk egenhet, är tanken om en neutral väv helt fruktlös. Vissa beteenden har alltid premierats före andra och alternativet har alltid varit för kostsamt; Att tillåta att allt passerar med samma lätthet. Så jag avslutar därmed frågan och sluter mig till att vävpåverkan är oundviklig. Den är rimlig och bör göras med goda intentioner, i grova opersonliga drag med stor respekt för personlig integritet som balanseras varsamt mot hänsynen till det allmännas bästa.

24 januari, 2022. Om vi bara överför slit-och-släng-logiken mot hållbarhet inom det nuvarande digitala landskapet, så kommer resultatet i...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2021-12-30.html