19 juli, 2019. ...kommer att använda informationen om vilka som är närmast sörjande för att kunna sälja tröst- och sorgprodukter till dem.

26 juli, 2019. Vi får akta oss för det som i litteraturen kallas för Lowering-the-standards-problemet. Det innebär att vi sänker kraven på vad vi betraktar som mänskligt för att vi lättare ska kunna passa in oss själva i den mekaniska definitionen av intelligens. En inverterad antropomorfism1. Robotifiering? Maskinifiering? Det här är speciellt viktigt för mig. Mitt arbete innebär en särskild risk för glidning mot en allt mer mekaniserad syn på mänsklighet.

1. Antropomorfism är vår tendens att tillskriva döda ting mänskliga egenskaper.

4 augusti, 2019. Uppmärksamhetsekonomin är inte det enda möjliga sättet att organisera transaktioner på utifrån våra tekniska framsteg, ...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2019-07-26.html