8 november, 2019. ...pulera både politiskt och konsumtionsmässigt. Det behöver tydliggöras att vi äger våra liv och att de inte är till salu.

13 december, 2019. Enligt skapelseberättelsen skapade gud oss i sin egen avbild. De som inte tror på Gud brukar säga att vi snarare skapat idén om Gud i vår mänskliga avbild. Nu är vi på väg att göra detsamma med våra egna konstruktioner. När vi iklär oss gudarollen vill vi mejsla ut maskinerna i vår avbild. Men de lät sig dessvärre inte tvingas till det. Till mänsklighet. I slutändan blev vi bara mer som dem.

16 oktober, 2019. Mycket av den AI som utvecklas idag kan ses som stödfunktioner, som ersätter funktioner som vi tidigare ansvarat för sj...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2019-12-13.html