3 oktober, 2020. ...önder saker. Det här är ett så tydligt exempel på att maskinnätverken har vad som motsvarar en psykopats emotionssystem.

8 oktober, 2020. Det är viktigt om man ska skapa en etisk AI att inte kopiera konkreta funktioner och ta bort någon enskild destruktiv detalj, utan istället identifiera relevanta kärnfunktioner som är önskvärda. Inte bara klona instagram utan spårnings-system, men behålla samma centrering runt gillamarkeringar och viralitet. Om man gör det finns risken att funktionen som återskapas ändå är en känsla av en gemenskap som hela tiden nästan är inom räckhåll samtidigt som man vilken sekund som helst riskerar uteslutning. Det är som att sätta taggar på en apas mamma och sedan notera kraften i apans närhetsimpuls då den söker sig mot den taggiga föräldern trots de skador den ådrar sig, bara för att få en droppe av tryggheten den längtar efter. Vad är taggarna i min metafor? Att ge ett öronbedövande avvisande blandat med små smulor av bekräftelse på den enda sociala arenan som räknas. Att mikrodosera gemenskaphetskänsla. En lämpligare kärnfunktion skulle vara att skapa en faktisk delaktighet i ett meningsfullt sammanhang.

22 oktober, 2020. Arkitekterna pekar på sin skapelse och säger: Titta på den här AIn! Den har skapat ett eget språk! I själva verk...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2020-10-08.html