28 april, 2021. ... beträffande sitt själv. De drivs endast av jakten på positiva stimuli utan att hindras av rädsla, osäkerhet och genans.

21 maj, 2021. Sociala mediaplattformar är en slags osynliga moderatorer. Som hela tiden finns där, lyssnar till varje ord, varje humörförändring, varje förändring i någon av det enorma antal sociala relationer som ges konstgjord andning genom plattformen. Det ligger i plattformskomplexets intresse att all kontakt sker under deras överinseende. Inte genom ett mobilsamtal, genom en annan chatapp eller ett obevakat fysiskt möte. Du har nu en relation med plattformen och inte med dina vänner. Dina vänner är bara pynt som pryder platsen där du är inlåst. Dina sociala relationer, det kontaktnät som du klistrat in i den digitala miljön, underlättar nu din relation till plattformen mer än plattformen underlättar dina sociala relationer. De har ingen anledning att fördjupa dina relationer om det inte genererar vinst åt dem. Möten och odling av relationer utanför deras trädgård representerar endast dataförlust för ägarna av komplexet. Försämringar i deras förmåga att sälja skräp till dig.

24 maj, 2021. Jag vill betrakta förhållandet mellan en enskild människa och en sociala medier-plattform som en relation där den perso...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2021-05-21.html