24 maj, 2021. ...t gagna personens upprätthållande och fördjupande av befintliga kontakter såväl som skapandet av nya. Prosociala medier.

25 maj, 2021. Att AIn i sig själv vill saker är vilseledande. En villfarelse. Den vill ingenting. Men vissa i AIns omedelbara närhet vill saker. De som drar i trådarna bakom kulissen. De vill ha mer makt och resurser till sig själva och sin grupp / klass. Det är mänskligt. Jag tänker inte att det är fel på någon individs moral utan att hela systemet håller på att tippa över i en sanslös obalans mellan de som profiterar på nätverken och de som används av dem. Jag vill förändra det tillståndet.

28 september, 2021. Det måste finnas värden som står över rätten att behålla hemligheten om sitt framgångsrika recept. Om du utveckl...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2021-05-25.html