25 maj, 2021. ...i en sanslös obalans mellan de som profiterar på nätverken och de som används av dem. Jag vill förändra det tillståndet.

28 september, 2021. Det måste finnas värden som står över rätten att behålla hemligheten om sitt framgångsrika recept. Om du väljer att verka i en branch som producerar digitala enheter med avancerad övervakningsteknologi (kameror, mikrofoner, nätverksadaptrar som verkar utanför ägarens1 kontroll) och kommer placeras i dennes hems mest intima delar, så får du helt enkelt acceptera att du behöver konkurrera med något annat än ditt hemliga recept. Det måste bli en självklarhet med fri och öppen människorespekterande mjuk- och hårdvara om en enhet (a) innehåller någon slags övervakningsteknik och (b) någonsin kommer att finnas bland civila.

1. Jag vill dock mena att köparen av den enheten inte är den verklige ägaren.

16 november, 2021. 5G-näten orsakar inte cancer. De är cancern. Ogrundad strålningsoro tar ljuset från viktiga frågor som bör ställ...

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2021-09-28.html