25 maj, 2021. ...i en sanslös obalans mellan de som profiterar på nätverken och de som används av dem. Jag vill förändra det tillståndet.

28 september, 2021. Det måste finnas värden som står över rätten att behålla hemligheten om sitt framgångsrika recept. Om du utvecklar digitala nätverksuppkopplade enheter med avancerad övervakningsteknologi såsom kameror och mikrofoner etc. som verkar utanför ägarens1 kontroll och kommer placeras i dennes hems mest intima delar, så får du helt enkelt acceptera att du behöver konkurrera med något annat än ditt hemliga recept. Det måste vara en moralisk och juridisk självklarhet med fri och öppen människorespekterande mjuk- och hårdvara om en enhet (a) innehåller någon slags övervakningsteknik och (b) någonsin kommer att finnas bland civila.

1. Jag vill dock mena att köparen av den enheten inte är den verklige ägaren.

25 november, 2021. Att kalla vad som händer nu för klimatförändringar, och den teknik vi utvecklat för den digitala tidsåldern

[OM BLOGGEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/2021-09-28.html