ANGÅENDE FRAMSTÄLLNING AV INTELLIGENS

Jag har ett särskilt intresse för konceptet artificiell intelligens, hur ny teknik bör byggas och effekter av interaktioner mellan människa och maskin. Under de senaste åren har jag samlat mina anteckningar i förhoppningen om att de kommer vara värdefulla för mitt framtida jag och andra som intresserar sig för konstruktion av intelligenta maskiner. En loggbok för mina osanktionerade efterforskningar. Vissa av texterna, framför allt av de som har en samhällsinriktad snarare än introvert eller teknologisk ton, kommer publiceras på den här bloggen. Kontakta mig gärna via epost på contact22@arvidmarklund.org.

Arvid Marklund, leg. psykolog.

[RSS]   [FÖRSTA TEXTEN]   [SENASTE TEXTEN]

https://blogg.arvidmarklund.se/index.html